Algemene voorwaarden

De offerte gaat uit van het verrichten van de gebruikelijke werkzaamheden. Indien het raadzaam is dat meer dan de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht, wordt dit tijdig met u gecommuniceerd. De extra werkzaamheden worden vervolgens op uurbasis doorberekend.

De gebruikelijke werkzaamheden bestaan uit:

* Het eenmalig opmaken van het/de ontwerp(en), en het tekenen van de akte(n),

* Het verzorgen van de inschrijving van de BV in het handelsregister

* Het afgeven van een afschrift van de oprichtingsakte en een uitreksel uit het handelsregister.

Wijzigingen van vermelde kosten van derden en/of belastingen zullen worden doorberekend.Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden.
Bij elke afrekening of declaratie wordt een vast bedrag aan dossierkosten in rekening gebracht van 40 euro, onder meer ter bestrijding van bepaalde onderzoekskosten bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), het Centraal Insolventieregister, het Curateleregister en dergelijke.
Indien er vóór de oprichting van de BV al rechtshandelingen zijn verricht op de naam van de op te richten BV, is het dringend gewenst om deze na de oprichting en na de inschrijving in het handelsregister te bekrachtigen. De kosten van deze akte van bekrachtiging bedragen € 50.

Indien je niet voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden kun je ook telefonisch contact opnemen via 024-388 86 84.

WBack To Top