BV oprichting holding en werk-BV

Wil je een holding en een werk-BV oprichten?

De BV Notaris is de juiste samenwerkingspartner voor je BV oprichting!

Ben je de oprichter, aandeelhouder en bestuurder?

Gebeurt de volstorting van de aandelen in geld (alleen mogelijk in euro's)?

Ben je woonachtig in Nederland en de Nederlandse taal machtig?

 Het vestigingsadres van de BV is je privéadres?

 Heb je zelf onderzoek verricht naar de handelsnaam en domeinnaam?

Ga je akkoord met digitale communicatie?

 Heb je alle vragen met JA beantwoord? CHECK!

Waarom een holding en een werk-BV oprichten?

Er zijn verschillende rechtsvormen waarin je een onderneming kunt uitoefenen. Eén daarvan is de BV. Wanneer je als privépersoon een onderneming wilt beginnen, heeft de BV een aantal voordelen. Omdat een BV rechtspersoonlijkheid heeft, is de BV zelf aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. Jij kunt dus in principe niet jouw privévermogen voor die schulden worden aangesproken. Ook fiscaal gezien kan het voordelig zijn om voor een BV te kiezen.

Soms is het praktisch om direct twee BV’s op te richten: een holding en een werk-BV. De aandelen in de werk-BV (of dochter-BV) zijn dan eigendom van de holding (de moeder-BV), terwijl de aandelen van de holding in handen van een privé-persoon zijn. De werk-BV heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat die werk-BV zelf aansprakelijk is voor eventuele schulden van de onderneming. De holding is in beginsel dus niet aansprakelijk voor de schulden van de werk-BV. De holding wordt in dit geval vaak als “spaarpot” gebruikt. Door middel van de deelnemingsvrijstelling kunnen de winsten uit de werk-BV worden uitgekeerd aan de holding, zonder dat er sprake is van een dubbele belastingheffing.

Maak je bij het oprichten van één of twee BV’s gebruik van De BV Notaris, dan kan er uitsluitend sprake zijn van oprichting door één persoon. Deze persoon wordt dan tevens enig directeur van de holding of BV en wordt ook wel directeur/grootaandeelhouder (DGA) genoemd. De eventuele aandelen in de werk-BV dienen dan volledig in handen te komen van de holding.

Hoe wordt het vermogen van de BV verdeeld in aandelen?

Het vermogen van een BV wordt verdeeld in aandelen, die worden gehouden door aandeelhouders. Wanneer er sprake is van een holding en een werk-BV, zijn de aandelen van de werk-BV eigendom van de holding. In de statuten staat vermeld wat de nominale waarde is van een aandeel. Bij de oprichting van de BV worden de eerste aandelen uitgegeven. Een aandeelhouder kan meteen de nominale waarde van de aandelen aan de BV betalen (volstorten) of ervoor kiezen om dit op een later moment te doen. Deze keuze maakt het verschil tussen volgestorte en niet-volgestorte aandelen. Bij een oprichting via De BV Notaris kan er uitsluitend gewerkt worden met volgestorte aandelen.

Hoe richt je een Holding en een werk-BV op?

Wil je een BV oprichten met of zonder moeder-dochterconstructie, dan wil je deze BV(‘s) natuurlijk zo snel mogelijk oprichten. Hoe gaat dat in zijn werk?

Het oprichten van de BV gaat per notariële akte. In die akte worden de statuten vastgelegd; dit zijn de organisatieregels van de BV. Denk aan de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen, op welke manier je nieuwe aandelen kunt uitgeven en hoe aandeelhoudersbesluiten moeten worden genomen. Daarnaast wordt in de statuten de naam van de BV vastgelegd, inclusief een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de vestigingsplaats van de BV.

De notaris legt de oprichtingsakte neer bij de Kamer van Koophandel, waar hij door iedereen kan worden opgevraagd en ingezien.

Waarom samenwerken met De BV Notaris

 Online offerte aanvraag
Transparant en scherp tarief
 Digitale communicatie
 De oprichtingsakte binnen 7 werkdagen geregeld

WAT KUN JE VAN DE BV NOTARIS VERWACHTEN?

 Opstellen van de oprichtingsakte
 Inschrijven BV in het handelsregister
 Ondertekenen met uitleg door een notaris van de oprichtingsakte
 Afschrift oprichtingsakte
 Aanmaken aandeelhoudersregister
 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

WBack To Top