BV oprichting natuurlijk persoon

Wil je als natuurlijk persoon een BV oprichten?

De BV Notaris regelt een offerte voor je BV oprichtingsakte binnen 24 uur!

Ben je de oprichter, aandeelhouder en bestuurder?

Gebeurt de volstorting van de aandelen in geld (alleen mogelijk in euro's)?

Ben je woonachtig in Nederland en de Nederlandse taal machtig?

 Het vestigingsadres van de BV is je privéadres?

 Heb je zelf onderzoek verricht naar de handelsnaam en domeinnaam?

Ga je akkoord met digitale communicatie?

 Heb je alle vragen met JA beantwoord? CHECK!

Waarom een BV oprichten als Natuurlijk Persoon?

Er zijn verschillende rechtsvormen waarin je een onderneming kunt uitoefenen. Eén daarvan is de BV. Wanneer je als natuurlijk persoon een onderneming wilt beginnen, heeft de BV een aantal voordelen. Omdat een BV rechtspersoonlijkheid heeft, is de BV zelf aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. Jij kunt dus met jouw privévermogen in principe niet voor die schulden worden aangesproken. Ook fiscaal gezien kan het voordelig zijn om voor een BV te kiezen.

Hoe wordt het vermogen van de BV verdeeld in aandelen?

Het vermogen van een BV wordt verdeeld in aandelen, die worden gehouden door aandeelhouders. In de statuten staat vermeld wat het (minimale) bedrag is dat voor een aandeel betaald moet worden: dit is de nominale waarde van het aandeel. Bij de oprichting van de BV worden de eerste aandelen uitgegeven. Een aandeelhouder kan meteen de nominale waarde van de aandelen aan de BV betalen (volstorten) of ervoor kiezen om dit op een later moment te doen. Deze keuze maakt het verschil tussen volgestorte en niet-volgestorte aandelen. Bij een oprichting via De BV Notaris kan er uitsluitend gewerkt worden met volgestorte aandelen.

Hoe richt je een BV op als Natuurlijk persoon?

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van De BV Notaris, kan je met slechts één persoon een BV oprichten. Deze persoon is dan tevens de enige directeur van de BV, oftewel de directeur/grootaandeelhouder (DGA).

Het oprichten van de BV gaat per notariële akte. In die akte worden de statuten vastgelegd; dit zijn de organisatieregels van de BV. Denk aan de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen, op welke manier je nieuwe aandelen kunt uitgeven en hoe aandeelhoudersbesluiten moeten worden genomen. Daarnaast wordt in de statuten de naam van de BV vastgelegd, inclusief een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de vestigingsplaats van de BV. De notaris legt de oprichtingsakte neer bij de Kamer van Koophandel, waar hij door iedereen kan worden opgevraagd en ingezien.

Waarom samenwerken met De BV Notaris

 Online offerte aanvraag
Transparant en scherp tarief
 Digitale communicatie
 De oprichtingsakte binnen 7 werkdagen geregeld

Wat kun je van De BV Notaris verwachten?

Opstellen van de oprichtingsakte
Inschrijven BV in het handelsregister
Ondertekenen met uitleg door een notaris van de oprichtingsakte
Afschrift oprichtingsakte
Aanmaken aandeelhoudersregister
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

WBack To Top