BV oprichting werk-BV

Wil je met je BV een werk-BV oprichten?

Met De BV Notaris regel je dit online en binnen zeven werkdagen!

Ben je enig aandeelhouder en bestuurder van je holding?

 Word je holding enig oprichter, bestuurder en aandeelhouder van de werk-BV

Gebeurt de volstorting van de aandelen in geld (alleen mogelijk in euro's)?

Ben je woonachtig in Nederland en de Nederlandse taal machtig?

 Het vestigingsadres van de BV is je privéadres?

 Heb je zelf onderzoek verricht naar de handelsnaam en domeinnaam?

Ga je akkoord met digitale communicatie?

 Heb je alle vragen met JA beantwoord? CHECK!

Waarom een Werk-BV oprichten vanuit een bestaande BV?

Wanneer een bestaande BV, haar huidige of nieuwe activiteiten wil laten uitoefenen door een werk-BV (dochter-BV), verandert de bestaande BV in een moeder-BV of holding. Een dochter-BV heeft zelf rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat die BV zelf aansprakelijk is voor eventuele schulden van de onderneming. Zie de dochter-BV als de ‘werkmaatschappij’ van de moeder-BV. De moeder-BV kan functioneren als een ‘spaarpot’ voor de werk-BV. Door middel van de deelnemingsvrijstelling kunnen de winsten uit de werk-BV worden uitgekeerd aan de holding, zonder dat er sprake is van een dubbele belastingheffing.

Bij De BV Notaris gaan we uit van een 100% deelneming, wat wil zeggen dat de oprichtende BV eigenaar wordt van alle aandelen van de nieuw op te richten werk-BV.

Hoe wordt het vermogen van de werk-BV verdeeld in aandelen?

Het vermogen van een BV wordt verdeeld in aandelen, die worden gehouden door aandeelhouders. Wanneer er sprake is van een holding en een werk-BV, zijn de aandelen van de werk-BV eigendom van de holding. In de statuten staat vermeld wat de nominale waarde is van een aandeel.

Bij de oprichting van een BV worden de eerste aandelen uitgegeven. Een aandeelhouder kan meteen de nominale waarde van de aandelen aan de BV betalen (volstorten) of  ervoor kiezen om dit op een later moment te doen. Deze keuze maakt het verschil tussen volgestorte en niet-volgestorte aandelen. Bij een oprichting van een dochter-BV via De BV Notaris kan er uitsluitend gewerkt worden met volgestorte aandelen, die 100% eigendom zijn van de moeder-BV.

Hoe richt je een werk-BV op als bestaande BV?

Het oprichten van een BV gaat altijd per notariële akte.In die akte worden de statuten vastgelegd; dit zijn de organisatieregels van de BV. Denk aan de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen, op welke manier je nieuwe aandelen kunt uitgeven en hoe aandeelhoudersbesluiten moeten worden genomen. Daarnaast wordt in de statuten de naam van de BV vastgelegd, inclusief een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de vestigingsplaats van de BV. De notaris legt de oprichtingsakte neer bij de Kamer van Koophandel, waar hij door iedereen kan worden opgevraagd en ingezien.

Waarom samenwerken met De BV Notaris?

 Online offerte aanvraag
Transparant en scherp tarief
 Digitale communicatie
 De oprichtingsakte binnen 7 werkdagen geregeld

Wat kun je van De BV Notaris verwachten?

 Opstellen van de oprichtingsakte
 Inschrijven BV in het handelsregister
 Ondertekenen met uitleg door een notaris van de oprichtingsakte
Afschrift oprichtingsakte
Aanmaken aandeelhoudersregister
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

WBack To Top