Doelgroep

Ten behoeve van de eenmans BV praktijk

BVnotaris.nl is opgezet ten behoeve van de eenmans-BV.
Wanneer de volgende vragen met ja beantwoord worden kunt u bij DéBVnotaris.nl terecht:

Indien de oprichter een BV is:
•    Wordt de BV opgericht door één BV?
•    Heeft de oprichter één natuurlijk persoon als aandeelhouder, die tevens enig bestuurder is?
•    Is de oprichter de enige aandeelhouder en tevens enig bestuurder?
•    Worden de aandelen volgestort in contanten?
•    Woont de aandeelhouder van de oprichter in Nederland en beheerst deze de Nederlandse taal?
•    Is de oprichter in Nederland gevestigd?
•    Kan de BV worden opgericht conform de modelstatuten van DéBVNotaris?
•    De communicatie met DéBVnotaris.nl kan zoveel mogelijk digitaal verlopen?

Indien de oprichter een persoon is?
•    Wordt de BV opgericht door één persoon?
•    Is de oprichter de enige aandeelhouder en tevens enig bestuurder?
•    Worden de aandelen volgestort in contanten?
•    Woont de oprichter in Nederland?
•    Is de oprichter meerderjarig?
•    Beheerst de oprichter de Nederlandse taal?
•    Kan de BV worden opgericht conform de modelstatuten van DéBVNotaris?
•    De communicatie met DéBVnotaris.nl kan zoveel mogelijk digitaal verlopen?

Zijn één of meer vragen met nee beantwoord, gaat het om een wat meer ingewikkelde kwestie of spreekt de digitale aanpak u wat minder aan dan kunt u uitstekend terecht één deur verder op de Sint Canisiussingel 26 te Nijmegen bij Hoge van Gerven Notarissen (www.hogevangerven.nl of telefoonnummer 024-3810710).

WBack To Top