Tariefvoorwaarden

Tariefvoorwaarden De BV Notaris per 30 oktober 2018

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

 

OPRICHTINGSKOSTEN VAN EEN BV

 

Oprichtingskosten van een BV door een natuurlijk persoon       : €      350

Kantoorkosten                                                                             : €        40

Digitaal gewaarmerkt uittreksel handelsregister KvK                  : €     7,50

Legeskosten kwaliteitsfonds                                                        : €     8,22

BTW                                                                                             : €   83,63

Samen                                                                                         : €  489,35

 

Oprichtingskosten van een BV door een andere BV                   : €      350

Kantoorkosten                                                                             : €        40

Digitaal gewaarmerkt uittreksel handelsregister KvK                  : €     7,50

Legeskosten kwaliteitsfonds                                                        : €     8,22

BTW                                                                                             : €   83,63

Samen                                                                                         : €  489,35

 

 

Oprichtingskosten van een holding-BV en een werk-BV            : €     700

Kantoorkosten                                                                             : €       40

Digitaal gewaarmerkte uittreksels handelsregister KvK              : €       15

Legeskosten kwaliteitsfonds                                                       : €   16,44

BTW                                                                                            : €   58,85

Samen                                                                                         : € 930,29

 

ALGEMEEN

De offerte gaat uit van het verrichten van de gebruikelijke werkzaamheden. Indien het raadzaam is dat meer dan de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht, wordt dit tijdig met u gecommuniceerd. De extra werkzaamheden worden vervolgens op uur-basis doorberekend. De gebruikelijke werkzaamheden omvatten doorgaans: het opstellen van het/de ontwerp(en), het aandeelhoudersregister en het uitleggen en tekenen van de akte(n), het verzorgen van de inschrijving van de nieuwe BV in het handelsregister en de afgifte van een notarieel afschrift van de oprichtingsakten(n).

* Wijzigingen van vermelde kosten van derden en/of belastingen zullen worden doorberekend.

* Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden.

* Kosten, welke door derden aan het kantoor in rekening worden gebracht, kunnen worden doorberekend.

* Bij elke afrekening of declaratie wordt een vast bedrag aan dossierkosten in rekening gebracht van € 40,- onder meer ter bestrijding van bepaalde onderzoekskosten bij de Basisregistratie Personen (BRP), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), het Centraal Insolventieregister, het Curateleregister en dergelijke.

* De kosten verbonden aan het zo nodig inschakelen van een tolkvertaler zullen worden doorberekend.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle werkzaamheden worden verricht onder Algemene Voorwaarden, zoals deze staan vermeld op de website van De BV Notaris.

 

EXTRA WERKZAAMHEDEN, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

* De kosten van eventueel bij de kamer van koophandel op te vragen statuten bedragen €12 per stuk.

* De kosten van het nieuw vervaardigen van een zoekgeraakt aandeelhoudersregister bedragen €75,-.

* De kosten van de op te vragen uittreksels uit het handelsregisters van de bestaande vennootschappen bedragen € 3,20 per stuk.

* De kosten van het opstellen van een eventueel benodigde akte van bekrachtiging bedragen €50,-.

* De kosten van het opstellen van een volmacht tot oprichting bedragen €30,-.

WBack To Top